ArmanTop

مرکز آمبولانس تخصصی امداد آرامش مهرگان

Long Business Description:

منطقه 11 . جمهوری
آمبولانس (خصوصی-دولتی) : کز آمبولانس تخصصی امداد آرامش مهرگان دارای ناوگان آمبولانس های کد دار تیپB مجهز به NICU-ICU-CCU-PICU و AIR AMBULANCE(آمبولانس هوایی) و پرسنل مجرب دانشگاهی آماده جابجایی بیماران در سراسر کشور و عقد قرارداد با آرگان های دولتی، خصوصی، فدراسیون های ورزشی و پروژه های ورزشی با 20درصد تخفیف میباشد…

Business Phone Number:
صفایی: 66004455
Translate »