کیفوز یا گوژپشتی چیست؟ تشخیص و درمان انواع قوزِ پشت

قوز کمر یا کیفوز ستون فقرات (Kyphosis)، نوعی انحراف در ستون مهره‌هاست که باعث می‌شود این بخش از بدن به…